W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Data uchwały:
2017-01-05

Numer uchwały:
XXIV/170/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.