INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej

w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo do zatrudnienia wybrana  została  Pani Magdalena Trubłajewicz, zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Trubłajewicz  uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór oraz najwyższą liczbę punktów podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Magdalena Trubłajewicz posiada wykształcenie wyższe techniczne – Politechnika  Poznańska, kierunek budownictwo. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki  jest zbieżne z zakresem zadań na stanowisku, którego nabór dotyczył. 

 

                                                                                             

                                                                                                          Wójt

                                                                                              Bogdan Kemnitz

 

Kleszczewo 2017-04-12