Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r.

Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

Zarządzenie  Nr  60/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  10 października   2017 r.

 

 

w sprawie : przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2016r. poz. 902 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych  w Urzędzie Gminy   Kleszczewo.

 

§ 2

1.    Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.    Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 (15.7kB)        
  Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60 (17.6kB)        
Redaktor: aaa Źródło: aaa
Utworzony: 2017-11-15 07:29:50 Ostatnia zmiana: 2017-11-15 07:33:46