W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Data uchwały:
2017-09-05

Numer uchwały:
XXXIII/250/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia