W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIV/260/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia