W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2018r

Data uchwały:
2018-04-25

Numer uchwały:
XLI/334/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.