W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2018r


Data uchwały:
2018-06-25

Numer uchwały:
XLIII/355/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego