Data posiedzenia:
2018-11-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie planów pracy poszczególnych komisji na I półrocze 2019r.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.


Uwagi: