W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2018r

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
II/18/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego