W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Data uchwały:
2018-12-19

Numer uchwały:
III/21/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.