W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

Data uchwały:
2018-12-19

Numer uchwały:
III/23/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019r