Data posiedzenia:
2019-01-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na terenie Gminy Kleszczewo
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: