Data posiedzenia:
2019-05-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.


Uwagi: