Data posiedzenia:
2019-07-03

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach za 2018 r.

Uwagi: