Data posiedzenia:
2019-08-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego

Uwagi: