Data posiedzenia:
2019-10-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o. o. w zakresie:
- oczyszczania ścieków
- komunikacji gminnej
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: