Data posiedzenia:
2019-10-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z Akcji Lato.
2. Działalność Żłobka Gawroszek w Gowarzewie
3. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: