W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2019r

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
XIII/92/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.