W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
XV/105/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r.