Data posiedzenia:
2020-01-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność GOKiS w 2019 r. i plany na 2020 r.
2. Sprawy bieżące.


Uwagi: