W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040

Data uchwały:
2020-01-22

Numer uchwały:
XVI/122/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia