Data posiedzenia:
2020-02-18

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności szkół z uwzględnieniem systemów oceniania uczniów, działalność świetlic szkolnych oraz organizacja dojazdów uczniów na terenie Gminy Kleszczewo
2. Sprawy bieżące wynikające
z działalności Gminy


Uwagi: