Data posiedzenia:
2020-02-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisariatu Policji oraz przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kleszczewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
9. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo