Data posiedzenia:
2020-05-14

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2019

Uwagi: