Data posiedzenia:
2020-05-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola finansowa OSP za 2019 r.
Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2019 r.


Uwagi: