Data posiedzenia:
2020-07-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu ZS w Kleszczewie i ZS w Tulcach za 2019 r. z wyszczególnieniem budżetu przedszkoli przyszkolnych.

Uwagi: