Data posiedzenia:
2020-09-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Inwestycje zrealizowane oraz plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy zewnętrznych.
2. Sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy


Uwagi: