W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzani

Data uchwały:
2020-08-31

Numer uchwały:
XXI/167/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego