W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2020 r

Data uchwały:
2020-09-30

Numer uchwały:
XXII/172/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego