Data posiedzenia:
2020-12-09

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r.
Przygotowanie sprawozdania za 2020 r. i plan pracy na 2021 rok.


Uwagi: