W sprawie:
rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia pilnie przez Radę Gminy uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

Data uchwały:
2021-01-27

Numer uchwały:
XXVI/204/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia