Data posiedzenia:
2021-02-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie nauczania on-line w czasie pandemii, występujące problemy (- przeprowadzanie kartkówek, sprawdzianów; - poziom absencji uczniów i jej powody; - kontakt wizualny z uczniami - używanie kamer)
2. Działalność GOKiS w czasie pandemii, funkcjonowanie w sieci
3. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: