Data posiedzenia:
2021-02-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Realizacja funduszy sołeckich za rok 2019 i 2020
2. Dotacje unijne.
3. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy zewnętrznych
4. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: