W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXVII/206/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.