W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kleszczewo w spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXVII/209/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.