Data posiedzenia:
2021-04-06

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia: Kontrola finansowa OPS za 2020 rok.

Uwagi: