W sprawie:
przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2447P

Data uchwały:
2021-03-31

Numer uchwały:
XXVIII/217/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia.