Data posiedzenia:
2021-06-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Wykonanie budżetu za 2020 rok
2. Raport o stanie Gminy za 2020 rok.
3. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: