W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Data uchwały:
2021-05-26

Numer uchwały:
XXIX/226/2021

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego