W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XXX/238/2021

Podjęta przez:
Redę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.