W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XXX/246/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.