W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXXII/266/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia