Data posiedzenia:
2021-10-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie Gminy do obowiązku wywozu odpadów komunalnych
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: