Data posiedzenia:
2021-12-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Przygotowanie sprawozdania za 2021 r. i planu pracy na 2022 rok.

Uwagi: