W sprawie:
uchwały budżetowej na 2022 r.

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/300/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.