Data posiedzenia:
2022-01-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie petycji złożonej do Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2021 r.

Uwagi: