Data posiedzenia:
2022-02-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Izb Rolniczych na ternie Gminy Kleszczewo
2. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
3. Sprawy bieżące


Uwagi: