W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Data uchwały:
2022-03-30

Numer uchwały:
XL/329/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego