Data posiedzenia:
2022-05-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy
2. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.


Uwagi: