Data posiedzenia:
2022-05-12

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Uwagi: